زمین شناسی

برخی اطلاعات زمین شناسی برای دانشجویان

 

Fluorite with Pyrite and Calcite

Hematite

Calcite "phantom"

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/04/14ساعت   توسط بهرامیان   |